Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863 216

Phòng Công tác Chính trị - Học sinh sinh viên

Viên chức Phòng Công tác Chính trị - Học sinh sinh viên

Phòng Công tác Chính trị - Học sinh Sinh viên (CTCT-HSSV) trực thuộc Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 ra đời với tên gọi ban đầu là Phòng Tuyên huấn, khi Trường chuyển địa điểm lên Xuân Hòa, Sóc Sơn, Hà Nội (nay là phường Xuân Hòa, Phúc Yên, Vĩnh Phúc) theo Quyết định số 872/QĐ, ngày 11/10/1975 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Phòng CTCT-HSSV có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện quản lý trong các lĩnh vực: Công tác chính trị - tư tưởng đối với viên chức và người học; công tác quản lý, khen thưởng - kỷ luật và thực hiện chế độ chính sách đối với người học; công tác tuyên truyền, cổ động, truyền thông và hoạt động văn hoá trong Nhà trường.

Phòng có đội ngũ cán bộ quản lý, chuyên viên viên nhiệt huyết, giàu năng lực và khát vọng cống hiến cho các hoạt động của Nhà trường và ngành giáo dục. Phòng CTCT-HSSV hiện đang có 13 viên chức, trong đó: 01 Tiến sĩ, 07 Thạc sĩ, 04 Cử nhân, 01 Cao đẳng.

Luôn nỗ lực, chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao, Phòng CTCT-HSSV trong 05 năm học gần đây (2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021) được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận là Tập thể lao động xuất sắc; Nhận Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo  trao tặng đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào đổi mới sáng tạo trong dạy và học (Năm học 2017-2018); UBND tỉnh Vĩnh Phúc tặng Bằng khen của trong công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện (Năm 2017); Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo trao tặng đơn vị có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình công tác học sinh, sinh viên giai đoạn 2012-2016 (năm 2016); Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào cho trao tặng đơn vị có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020” (năm 2021); Nhiều viên chức của Phòng được công nhận là Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, cấp Bộ …Tags:


Bài viết khác