Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863 216

Quyết định, danh sách, thời gian phát HB KKHT học kỳ 1, năm học 2017-2018

1. Quyết định công nhận học bổng KKHT học kỳ 1, năm học 2017-2018:

QDcongnhanHBKKHT

2. Danh sách sinh viên được nhận học bổng KKHT học kỳ 1, năm học 2017-2018:

CNTT

GDCT

GDMN

GDQP&AN

GDTC

GDTH

Hoahoc

Lichsu

Ngoaingu

Nguvan

SinhKTNN

Toan

Vatly

 3. Thời gian phát học bổng: Từ 8h30 Thứ Tư Ngày 11/4/2017.Tags:


Bài viết khác