Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863 216

Mẫu đơn xin học của trường


Thưa thầy cô, chúng em có nguyện vọng được xin mở thêm lớp học phần và chúng em đã làm đơn chung gửi lên khoa. Nhưng thầy bên BCN khoa có yêu cầu chúng em mỗi người làm thêm 1 đơn xin học theo mẫu của trường. Chúng em đã lên trang của trường để tìm mẫu đơn nhưng không có. Vậy giờ chúng em xin mẫu đơn ở đâu ạ??? Em cảm ơn thầy cô ạ

Trả lời