Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863 216

Khai mạc bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng năm 2021

Các đại biểu tham gia phiên khai mạc khóa bồi dưỡng tại điểm cầu Trường ĐHSP Hà Nội 2

Căn cứ Quyết định số 1141-QĐ/ĐUK, ngày 03/12/2021 của Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội về việc tổ chức Khóa học 54A năm 2021 bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng, ngày 11 tháng 12 năm 2021, Đảng ủy Trường ĐHSP Hà Nội 2 tổ chức Khai mạc bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng năm 2021 bằng hình thức trực tuyến.

Tham gia phiên khai mạc có: Đồng chí Phùng Gia Thế - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; đồng chí Nguyễn Huy Hưng - UVBTV, Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Trưởng phòng TCHC; đồng chí Nguyễn Văn Dũng - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy, Trưởng khoa Lịch sử; các báo cáo viên và 182 quần chúng ưu tú được giới thiệu tham gia khóa bồi dưỡng từ các đơn vị trong trường.

Đồng chí Phùng Gia Thế - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, đồng chí Phùng Gia Thế - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường khẳng định, việc tổ chức Khóa bồi dưỡng nhận thức về Đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của Đảng bộ Trường ĐHSP Hà Nội 2 nhằm phát triển đội ngũ Đảng viên trong công tác phát triển Đảng, xây dựng lực lượng Đảng viên trí thức kế thừa có đủ năng lực, trình độ và phẩm chất đạo đức để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

Phó Bí thư Đảng ủy yêu cầu, với những kiến thức được trang bị mỗi học viên cần xác định được cho mình động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn, xây dựng phương hướng công tác, học tập, rèn luyện tốt để sớm đủ điều kiện trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. Mỗi học viên phải nêu cao ý chí phấn đấu trong học tập, rèn luyện để có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng để sớm trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam.

 Học viên Nguyễn Hồng Trang - Chuyên viên Phòng CTCT-HSSV phát biểu tại phiên khai mạc

Đại diện cho 182 quần chúng ưu tú, học viên Nguyễn Hồng Trang - Chuyên viên Phòng CTCT-HSSV xin hứa sẽ thực hiện nghiêm túc quy định của khóa bồi dưỡng, tích cực học tập, nghiên cứu, rèn luyện. Nắm bắt tốt nội dung bồi dưỡng, làm bài thu hoạch cuối khóa đạt chất lượng cao, vận dụng sáng tạo những kiến thức được trang bị để nâng cao hiệu quả trong công tác và học tập, giải quyết tốt những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn. Từ đó nâng cao bản lĩnh chính trị, tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, xác định động cơ vào Đảng đúng đắn, tích cực rèn luyện và phấn đấu để sớm được trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy phát biểu tại phiên khai mạc

Tiếp theo chương trình, đồng chí Nguyễn Văn Dũng - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy thông báo kế hoạch học tập và những nội dung cơ bản của khóa học: Khái lược về Đảng Cộng sản Việt Nam; Những nội dung cơ bản của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Nội dung và giải pháp để đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phương hướng phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

Các đại biểu tham gia khai mạc trực tuyến

Khóa bồi dưỡng bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng năm 2021 được tổ chức trên nền tảng trực tuyến, từ ngày 11 đến 18 tháng 12 năm 2021.

Phòng CTCT-HSSVTags:


Bài viết khác