Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863 216

Hội nghị viên chức Phòng CTCT-HSSV năm học 2022-2023

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Ngày 02 tháng 11 năm 2022, tại nhà A2, Phòng CTCT-HSSV tổ chức Hội nghị viên chức năm học 2022-2023. Tham dự Hội nghị có toàn thể viên chức và người lao động của đơn vị.

Các thành viên Phòng CTCT-HSSV luôn đoàn kết, nhất trí

Tại Hội nghị, ThS Nguyễn Hữu Hòa - Trưởng phòng đã trình bày Báo cáo Tổng kết công tác năm học 2021-2022 của Phòng CTCT-HSSV. Theo đó, trong năm học 2021 - 2022, cả nước chịu ảnh hưởng lớn do đại dịch Covid-19, ảnh hưởng tới tất cả các ngành, lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội, trong đó có ngành Giáo dục.

Tuy nhiên, được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Phòng CTCT-HSSV Trường ĐHSP Hà Nội 2 đã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ các nhiệm vụ chính trị của Nhà trường giao phó và Kế hoạch công tác năm học 2021-2022, đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ, trong đó có những nhiệm vụ được đánh giá cao như: Công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho sinh viên; Công tác tư vấn học đường, hỗ trợ sinh viên; Công tác tư vấn tuyển sinh, tư vấn việc làm; Thực hiện các chế độ, chính sách cho sinh viên....

Trong thực hiện nhiệm vụ, Phòng CTCT-HSSV có nhiều sáng kiến, kinh nghiệm và việc ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả cao. Tập thể viên chức và người lao động của Phòng luôn phát huy tinh thần đoàn kết, phối hợp tốt trong triển khai và hoàn thành tốt các nhiệm vụ.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Vườn cây Tiến sĩ

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong năm học 2021-2022, Báo cáo tổng kết của Phòng CTCT-HSSV cũng đã chỉ ra một vài nguyên nhân và hạn chế như do dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng đến việc triển khai một số nhiệm vụ bị chậm so với tiến độ.

Với những thành tích đã đạt được trong những năm học trước và năm học 2021 -2022, Phòng CTCT-HSSVvinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc theo Quyết định số 724/QĐ-TTg ngày 16/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Tiếp đó, Trưởng phòng CTCT-HSSV trình bày trước Hội nghị Phương hướng và kế hoạch công tác năm học 2022-2023. Trong đó trọng tâm là công tác Chính trị tư tưởng và công tác Học sinh, sinh viên. Bản kế hoạch cũng đưa ra những giải pháp nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023.

Tại Hội nghị, các viên chức, người lao động của Phòng đã thảo luận, góp ý, bổ sung để hoàn thiện Báo cáo. Đặc biệt, các ý kiến phát biểu, góp ý tập trung vào một số nội dung và giải pháp nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác năm học 2022-2023.

Chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị

Hội nghị được nghe ThS Trần Ngọc Toàn - Chủ tịch Công đoàn Phòng CTCT-HSSV báo cáo tổng kết công tác Công đoàn; Kế hoạch công tác Công đoàn năm học 2022-2023.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nhất trí bầu 03 thành viên của đơn vị dự Hội nghị đại biểu viên chức, người lao động cấp trường lần thứ 41, năm học 2022-2023.

Trước khi bế mạc Hội nghị, ThS Trần Ngọc Toàn - Chủ tịch Công đoàn Phòng CTCT-HSSV phát động phong trào thi đua, kêu gọi toàn thể viên chức và người lao động của Phòng quyết tâm đoàn kết, phấn đấu, nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị của đơn vị và tổ chức đoàn thể năm học 2022-2023.

Phòng CTCT-HSSVTags:


Bài viết khác