Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863 216

Hội nghị nghiên cứu, quán triệt, học tập Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII

Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội báo cáo tại Hội nghị

Ngày 13 tháng 5 năm 2022, Đảng ủy Trường ĐHSP Hà Nội 2 tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt, học tập Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII.

Tham dự Hội nghị có: Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội; Đồng chí Nguyễn Quang Huy - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; Đồng chí Phùng Gia Thế - Phó Bí thư, Chủ tịch Hội đồng trường; Các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu và toàn thể đảng viên.

Hội nghị đã được nghe báo cáo viên, đồng chí Nguyễn Thanh Sơn - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội trình bày những điểm mới nổi bật của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Bao gồm: Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 về những điều đảng viên không được làm; Quy định số 58-QĐ/TW, ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị “Một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Toàn cảnh Hội nghị

Tổng kết Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Huy - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng yêu cầu các chi bộ Đảng, các đồng chí đảng viên trong Đảng bộ nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết. Phát huy tinh thần tự giác, gương mẫu của đội ngũ đảng viên, đội ngũ cán bộ trí thức, nhanh chóng đưa Kết luận, Quy định của Trung ương Đảng vào cuộc sống, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Phòng CTCT-HSSVTags:


Bài viết khác