Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863 216

Đại hội Chi bộ Phòng Công tác Chính trị - Học sinh sinh viên nhiệm kỳ 2022-2025 thành công tốt đẹp

Các đại biểu tham dự đại hội

Ngày 23 tháng 9 năm 2022, Đại hội chi bộ Phòng Công tác Chính trị - Học sinh sinh viên nhiệm kỳ 2022 - 2025 được tiến hành trọng thể với “phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển” quyết tâm xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Toàn cảnh đại hội

Đại hội Chi bộ Phòng Công tác Chính trị - Học sinh sinh viên, nhiệm kỳ 2022 - 2025, được tiến hành trong không khí toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đang thi đua lập thành tích thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 và chào mừng Kỷ niệm 55 năm thành lập trường, 47 năm đào tạo tại Xuân Hòa. Đại hội Chi bộ Phòng Công tác Chính trị - Học sinh sinh viên nhiệm kỳ 2022 - 2025 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của đơn vị. Nhiệm vụ của Đại hội là kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện kết quả đạt được và những hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2022 - 2025; lựa chọn và bầu vào chi ủy những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, chính trị tư tưởng, lối sống, năng lực công tác để xây dựng chi bộ và lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

Đồng chí Trần Hoàng Khoa - Phó Bí thư phụ trách chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 báo cáo tổng kết tại đại hội

Trong nhiệm kỳ vừa qua, trên cơ sở tách ra từ chi bộ CTCT-HSSV-Viện Nghiên cứu Sư phạm, trải qua thời gian dài chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19 và những biến động chính trị, xã hội, kinh tế trong nước và toàn ngành giáo dục nhưng tập thể đảng viên trong chi bộ đã đoàn kết, nhất trí hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đơn vị Phòng CTCT-HSSV đạt Tập thể lao động xuất sắc 7 năm liền từ năm học 2014 - 2015 đến năm học 2021 - 2022; mỗi năm học có 02 chiến sỹ thi đua cấp sơ sở, được nhận giấy khen của Hiệu trưởng; năm 2021 nhận Bằng khen và Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo; năm 2022 nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; nhiều đồng chí được nhận giấy khen của Công đoàn trường, bằng khen của Thành đoàn Hà Nội, Trung ương Đoàn…

Đồng chí Phùng Gia Thế - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường phát biểu tại đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phùng Gia Thế - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường ghi nhận và biểu dương những thành tích đạt được của chi bộ Phòng CTCT-HSSV trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, đồng thời giao nhiệm vụ cho chi bộ trong nhiệm kỳ tới: Chi bộ cần quan tâm tới đời sống tư tưởng, chính trị của sinh viên, chủ động trước mọi diễn biến phức tạp sau đại dịch; Luôn chú ý đến lối sống đạo đức của đoàn viên, thanh niên, sinh viên trong trường, xây dựng không gian học đường trong sáng, lành mạnh để sinh viên luôn tự hào về Trường ĐHSP Hà Nội 2; Tích cực đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, rèn luyện thể chất và các câu lạc bộ trong sinh viên; Luôn quan tâm, giúp đỡ những sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; Chú ý làm tốt công tác xây dựng đảng, phát triển đội ngũ đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Hữu Hòa  - Tân Bí thư chi bộ trình bày phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2025

Đại hội cũng đã thống nhất bầu ra cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 gồm 02 đồng chí, trong đó: Đồng chí Nguyễn Hữu Hòa - Trưởng phòng được bầu giữ chức danh Bí thư chi bộ, đồng chí Trần Hoàng Khoa được bầu giữ chức danh Phó Bí thư chi bộ. Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Hữu Hòa - Tân Bí thư chi bộ thể hiện quyết tâm lãnh đạo chi bộ trong nhiệm kỳ mới tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được, phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đề ra. Trong đó tập trung chủ yếu vào một số vấn đề trọng tâm như:

- Nhiệm kỳ 2022-2025, Chi bộ Phòng CTCT-HSSV chú trọng tăng cường làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ đảng viên, viên chức và người học. Tổ chức thực hiện có hiệu quả mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

- Tổ chức tốt các hoạt động chào mừng các ngày kỷ niệm của đất nước, kỷ niệm 55 năm thành lập trường đảm bảo ý nghĩa giáo dục truyền thống sâu sắc. Tham gia tổ chức tốt các hội thi, các hoạt động khác phát huy vai trò giáo dục, phát triển kỹ năng mềm cho người học, hướng tới mục tiêu chân-thiện-mỹ; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học”, phát triển mạng lưới cựu sinh viên, tăng cường các hoạt động hỗ trợ người học.

- Chi bộ tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy Đảng đến tận đảng viên và cán bộ, viên chức trong đơn vị. Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức cho đảng viên thấm nhuần chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Nhiệm kỳ 2022 - 2025, Chi bộ tiếp tục chủ động, tích cực chỉ đạo xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XIII, nghị quyết của Đảng ủy, đặc biệt những hoạt động nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của Nhà trường và đổi mới giáo dục, đào tạo.

Đồng chí Phùng Gia Thế - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường tặng hoa chúc mừng cấp ủy nhiệm kỳ 2022-2025

Bế mạc đại hội, đồng chí Nguyễn Hữu Hòa - Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 khẳng định: Phát huy kết quả đã đạt được trong thời gian qua, cấp ủy nhiệm kỳ mới sẽ tiếp thu và cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết của Đại hội chi bộ, bám sát chương trình, kế hoạch của Đảng ủy để tổ chức thực hiện trong chi bộ; tích cực thực hiện tốt, có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, vấn đề nêu gương của cán bộ, đảng viên, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt việc đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đồng thời thực hiện tốt công tác tham mưu theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Đại hội mong muốn và tin tưởng ở mỗi thành viên trong chi ủy khóa mới và tập thể chi bộ hãy đoàn kết, trách nhiệm, ra sức rèn luyện về mọi mặt đề góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội chi bộ đã đề ra.

Một số hình ảnh trong đại hội:

Phòng CTCT-HSSVTags:


Bài viết khác