Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863 216

Công văn số 370/TB-ĐHSPHN2 ngày 24/5/2021, thông báo về việc điều chỉnh kế hoạch đào tạo đại học chính quy học kỳ 2 năm học 2020-2021 đối với sinh viên các khóa

Công văn số 370/TB-DDHSPHN2, ngày 25 tháng 5 năm 2021, thông báo về việc điều chỉnh kế hoạch đào tạo đại học chính quy học kỳ 2 năm học 2020-2021 đối với sinh viên các khóa.

Chi tiết xem tại đâyTags:


Bài viết khác